ESPIDO
  Europejski System
  Produkcji i Dystrybucji
  Opału z Biomasy
  48-200 PRUDNIK
  Piorunkowice 1
  NIP: 7550012957
  tel.: 505 040 989
  t/f.:
 
 
    espido@ms0.pl
 

  Bank: PKO BP
  O/o PRUDNIK
  numer konta:
  90 1020 3714 0000  
  4602 0010 6856  
 

Prezentacja systemu ESPIDO

ESPIDO – Europejski System Produkcji i Dystrybucji Opału z biomasy to nowa błyskawicznie rozwijająca się firma, działająca równocześnie na pięciu poziomach zróżnicowanych pod względem organizacyjnym. Od systemu Network-Marketing na pierwszym etapie do spółki akcyjnej na ostatnim.

Obszarem naszej działalności jest produkcja i dystrybucja opału produkowanego z biomasy zarówno leśnej (zrębka, trociny z drzew iglastych i liściastych) jak i rolniczej tj. słomy, kolb, łusek, pestek i innych suchych odpadów pozostających w produkcji rolniczej.

Wszystkie z tych surowców posiadają bardzo wysoką wartość opałową, są ekologicznie czyste a jedynym ich mankamentem jest ich duża objętość, dlatego w specjalnym procesie brykietowania najpierw materiał jest suszony a następnie prasowany pod ciśnieniem ponad 200 atm. W wyniku tego procesu zmniejsza się jego objętość 8-10 krotnie a efektem jest uzyskany gotowy suchy opał o regularnych kształtach i gęstości ok. 1T/m3 w postaci kostki RUF, polana, walca a także peletów, idealny do spalania w kominku, każdym piecu węglowym ładowanym ręcznie i z automatycznym sposobem zasypu, który pakujemy w ergonomiczne opakowania w zależności od potrzeb naszych klientów – worki, paczki, kartony, big-bagi. Wartość opałowa brykietu słomianego (żytnia, pszenna 14, 4 GJ – 16, 8 GJ rzepakowa) lub drzewnego (17-19, 8) GJ jest porównywalna do średniej jakości węgla kamiennego (19-28) GJ a biorąc pod uwagę ilość wody zawartej w kupowanym paliwie Brykiety 6-8% węgiel do 30% uzyskujemy prawie taką samą ilość energii zawartej w jednostce masy.

System ESPIDO to budowa wzajemnych zależności i powiązań pomiędzy producentami surowca, w naszym przypadku tartaków, rolników, olejarni a końcowymi odbiorcami opału w ten sposób, aby rolnik sprzedając słomę do pobliskiej brykieciarni po cenie zbliżonej do rynkowej mógł od razu z powrotem zabrać gotowy opał, który i tak musiałby kupić a jego koszt byłby dużo niższy od konwencjonalnych materiałów opałowych. Nasza w tym rola, jako twórców systemu i wszystkich tych, którzy w nim uczestniczą, aby na każdym kroku od zbioru surowca poprzez produkcję, dystrybucję aż do momentu spalenia wszystkim się to opłacało. A będzie to możliwe przy odpowiednio zagęszczonej sieci producentów, punktów dystrybucyjnych i sprawnej logistyce.

Celem naszej działalności jest maksymalne obniżenie kosztów ogrzewania indywidualnego w domkach jednorodzinnych, lokalnych kotłowniach, w których może być spalane paliwo stałe poprzez ograniczenie kosztów transportu i wyeliminowanie pośredników, z których każdy pomimo wysokich kosztów jeszcze musi coś zarobić. ESPIDO działa w ten sposób, iż na bazie działających brykieciarni, które rozsiane są na terenie całego kraju tworzymy sieć odbiorców w ich najbliższych okolicach tak, aby transport ograniczyć do max. 20 km, a tam gdzie nie ma jeszcze brykieciarni, początkowo tworzymy punkt dystrybucyjny zaopatrujący miejscowych odbiorców dowożąc produkty od najbliższych producentów a następnie, po osiągnięciu określonego poziomu obrotów ( granica opłacalności inwestycji) stawiamy brykieciarnie jako firmę-córkę któregoś z naszych dotychczasowych dostawców albo z pośród naszych odbiorców i współpracowników szukamy potencjalnych inwestorów by założyć ESPIDO S.A. i już w tym momencie sami produkować brykiet mając pewny rynek zbytu i rozeznanie w jakiej formie najlepiej się sprzedaje.

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas analiz jesteśmy w stanie stworzyć potężny dział gospodarki paliwami stałymi, w którym zatrudnienie może znaleźć 20-30 tyś osób nie tylko w dystrybucji, ale także przy produkcji, transporcie i obsłudze administracyjnej, dać dodatkowe źródło dochodu rolnikom, transportowcom i wszystkim związanym z naszą firmą.

Schemat organizacyjny firmy można porównać do drzewa, którego korzeniami są rolnicy, tartaki i wytwórcy brykietu, pniem jest ESPIDO a indywidualni odbiorcy i współpracownicy tworzą koronę składającą się z konarów, gałęzi i liści. Każdy rozpoczynając współpracę jest nowym listkiem, trzeba mu pomagać i chronić by w ciągu kilku miesięcy, dzięki swojej pracy rozrósł się do wielkości konara a to czy nim zostanie zależy tylko od systematyczności, umiejętności i bardzo dobrego zrozumienia mechanizmów zawartych w planie marketingu.

Przedstawiając nasz pomysł z ekonomistom, prawnikom i ludziom bezpośrednio związanym z produkcją biomasy uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny za spójność i elastyczność systemu, w którym bez ryzyka i potężnych inwestycji można w pierwszej kolejności zredukować koszty ogrzewania niemal o połowę, następnie zacząć zarabiać niewielkie pieniążki, z początku jako dodatek do pensji a później z nią porównywalne. Na wyższych poziomach kwalifikacji zarobki sięgają kilku tyś. zł /miesiąc, co pozwala zostać akcjonariuszem firmy ESPIDO S.A. wykupując udziały w nowo powstających zakładach produkcji.

Proponujemy Państwu zamianę dotychczasowych materiałów opałowych, w których największym składnikiem cenotwórczym jest podatek akcyzowy i koszt transportu na ekologiczne paliwo z biomasy, które można produkować praktycznie wszędzie tzn. tam gdzie jest spalane, czyli -- wszędzie a największym składnikiem ceny są wynagrodzenia osób związanych z firmą, czyli pieniądze, które dzięki systemowi ESPIDO trafią z powrotem do naszych kieszeni w postaci rabatów, prowizji, premii a nawet pensji, bo w miarę rozwoju tworzymy nowe stabilne stanowiska pracy w okolicy miejsca zamieszkania. Nie chcemy w jakiś sposób naciągać Państwa na dodatkowe koszty i wydatki a tylko proponujemy przeznaczyć część pieniędzy i tak wydawanych na zakup konwencjonalnych materiałów opałowych na zakup ekologicznie czystego paliwa w postaci brykietów i w przeciągu kilku miesięcy obserwować jak spadają koszty ogrzewania dzięki umiejętnemu połączeniu z jednej strony Pana Kowalskiego, jako Klienta naszej firmy (który nam płaci) a z drugiej jej współpracownika (któremu my płacimy).

Kończąc, życzę Państwu ciepłego domku, którego ogrzanie nic nie kosztuje, wielu sukcesów we współpracy z naszą Firmą i zapraszam do logowania.

Z poważaniem

Marek Świstun