Pomaga w?a?cicielom przynajmniej kilku sklepów KRET ( 17 )
foto/f17.jpg

rozdziela? optymalnie kredyty na poszczególne sklepy jako prognoza na bazie wyników wyników sprzeda?y z poprzednich miesi?cy.