Samodzielny program elegancki fakturujšcy FAKTADW ( 23 )
foto/f23.jpg

równie? w j?zyku niemieckim w dowolnej walucie, bogaty w odpowiednie zestawienia , podsumowania